Inom arkitektur är Novatrox ett av Stockholms större företag med ett tiotal arkitekter certifierade inom verksamhetsarkitektur, lösningsarkitektur och mjukvaruarkitektur. Vi hjälper organisationer att få ut mer från sina investeringar genom att stötta med struktur, erfarenhet och mentorskap.

Idag lider många organisationer av höga kostnader, långa ledtider vid förflyttningar i kombination med bristande kvalitet.

Problemen kan exempelvis yttra sig i form av höga förvaltningskostnader, innefektiva verksamhetsprocesser eller i strategiska beslut som inte baseras på korrekt underlag. Andra vanliga problem är information eller svårigheten att fullt ut utnyttja företagets tillgångar.

Vid behov hjälper vi er att tydliggöra inriktningen framåt samt kartlägga orsaken till dagens problem.

Vi kan både hjälpa er med övergipande handlingsplaner och omsätta planer och strategier i konkret handling.

I genomförandefasen kan vi endera stötta er alternativt ta helhetsansvaret ur ett arkitekturperspektiv.

Novatrox arkitekter är alla seniora med erfarenhet från stora och komplexa organisationer. Längden på erfarenhet varierar mellan 10 och 15 år och de allra flesta kan ta rollen som både lösningsarkitekt och verksamhetsarkitekt.

Våra konsulter har haft uppdrag eller innehaft linjeroller såsom chefs-, program-, områdes-, domän-, verksamhets- och lösningsarkitekter.

Vi Novatroxarkitekter har en pragmatisk syn på arkitektur med ett strategiskt tänk, en helhetsvy samt hög integritet kopplad till lång teknisk erfarenhet.

I våra roller som lösningsarkitekter och verksamhetsarkitekter jobbar vi med mentorskap, rådgivning, som resurskonsulter eller specialister i olika projekt.

Maximal utväxling för kund erhålls då arkitekten går in och kan fokusera på just arkitekturella uppgifter. Med det menar vi att det kan finnas fördelar för kunden då våra resurser går in på deltid istället för att man knyter upp de i heltidsavtal. Det är sällan så att ett uppdrag kräver en arkitekt på heltid.

Kundcase

Läs mer om våra tidigare uppdrag.

Se kundcase

Tjänster

Läs mer om våra arkitekturspecifika tjänster.

Se tjänster
Kristian Miljeteig

Kristian Miljeteig

Team Lead 070 - 992 29 17
Se lediga tjänster

Kommande arkitekturevents

    För närvarande finns inga kommande events inom arkitektur. Registrera dig så får du veta så snart något kommer upp!

Prenumerera på arkitekturevent

Vi håller regelbundet i olika events inom arkitektur. Registrera dig här så håller vi dig uppdaterad när något nytt kommer upp.

Se lediga tjänster

Vill du bli en av oss?

Vi söker alltid duktiga aktitekter, sök idag!