• VERKSAMHETSUTVECKLING

  Framgångsrik verksamhetsutveckling,
  bygger på väl förberedda utvecklings-
  satsningar i verksamheten.

 • ARKITEKTUR

  Förmågan att designa och leverera,
  värdefulla teknikstrategier.

 • LEDNING & STYRNING

  Förmågan att leda och styra olika
  delar av verksamheten i förändring

 • SYSTEMUTVECKLING

  Förmågan att utifrån krav
  analysera, designa, koda, testa
  och lansera ett system

Välkommen till Novatrox

BRIDGING BUSINESS WITH IT

Novatrox Group tillhandahåller resurser i syfte att, hos våra kunder genomföra verksamhetsförändringar och verksamhetsförbättringar. Våra konsulter ska, oberoende av sina roller, ha en förståelse för verksamheten och på så sätt kunna agera som en länk mellan verksamhet och IT.

NOVATROX

VERKSAMHET & IT I HARMONI