• ARKITEKTUR

  Förmågan att designa och leverera,
  värdefulla teknikstrategier.

 • LEDNING & STYRNING

  Förmågan att leda och styra olika
  delar av verksamheten i förändring

 • SYSTEMUTVECKLING

  Förmågan att utifrån krav
  analysera, designa, koda, testa
  och lansera ett system

Välkommen till Novatrox

BRIDGING BUSINESS WITH IT

Novatrox Group erbjuder transformation av verksamheter genom erfarna konsulter med fokus på starka samarbeten och förståelse mellan verksamhet och IT.

NOVATROX

VERKSAMHET & IT I HARMONI