Novatrox Group erbjuder transformation av verksamheter genom erfarna konsulter med fokus på starka samarbeten och förståelse mellan verksamhet och IT.

Våra kompetensområden ligger inom IT-arkitektur, systemutveckling samt ledning och styrning.

Våra kunder återfinns idag bland både små och stora privata organisationer samt offentlig verksamhet.

Arkitektur - Inom arkitektur är Novatrox ett av Stockholms större företag med ett tiotal arkitekter specialicerade på Enterprisearkitektur, lösningsarkitektur och verksamhetsarkitektur. Vi hjälper primärt organisationer att få ut mer från sina investeringar genom att stötta med struktur, erfarenhet och mentorskap.

Ledning & Styrning - Novatrox ledningsteam säkerställer att projektens effekthemtagningar förverkligas. Teamet är certifierat i projektmetodiker och agila metoder.

Systemutveckling - Novatrox är specialister inom .NET-platformen och frontendutveckling med erfarenhet av molnlösningar, utbildning och coaching av team.

Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Novatrox konsulter tillhandahålla sin expertis inom våra tjänsteområden inom en mängd olika branscher.

Resor
Hälsovård
Telecom
Bygg
Försvar
Bank och finans
Offentligt
Life Science
Energi
Retail
Försäkring
Fordon
School2School datorlektion

School2School 2016

Novatrox har valt att finansiellt stödja föreningen School2Schools arbete med att främja elevers tillgång till datorer. Idag har skolan 2 datorer på 470 elever. Datorerna drivs på batterier som laddas med hjälp av solceller. Målsättningen med bidraget är att fler elever skall kunna få tillgång till datorer och de möjligheter som dessa ger i undervisningen.

School2School är en icke vinstdrivande förening som bildades 2012 med syfte att finansiera starten av en skola i Kambodja, ett land i stort behov av skolor. Skolan har 470 elever mellan 6-12 år, motsvarande svenskt låg- och mellanstadium. Läs mer om School2School på deras hemsida www.school2school.se eller följ på Facebooksidan School2school.

Företagsvän Läkare utan gränser 2016

Milspåret 2016 - Läkare utan gränser

I maj 2016 sprang ett stort antal av Novatrox konsulter Milspåret vilket är ett lopp om två varv runt Djurgårdsviken. 

För varje anställd som sprang avsatte Novatrox en summa pengar som sedan skickades till Läkare utan gränser för att stötta dem i deras arbete runtom i världen.

Företagsvän 2015 - Läkare utan gränser

Milspåret 2015 - Läkare utan gränser

I maj 2015 sprang ett stort antal av Novatrox konsulter Milspåret vilket är ett lopp om två varv runt Djurgårdsviken. För Novatrox sprang även ett antal föredetta anställda vilket gjorde det extra roligt.

För varje anställd som sprang avsatte Novatrox en summa pengar som sedan skickades till Läkare utan gränser för att stötta dem i deras arbete runtom i världen.

2000 - Novatrox grundas

I maj 2000 grundas Novatrox av ett antal Civilingenjörer från Kungliga Tekniska Högskolan. Målsättningen är ett produktbolag och under många år utvecklas ett CMS verktyg specialiserat på Presentationer. Under åren utvecklas även en konsultgren inom företaget. 

2010 - Novatrox Consulting grundas

I september 2010 startas Novatrox Consulting upp som ett dotterbolag till Novatrox. Syftet är att separera konsultverksamheten från produktutvecklingen. Företaget har till en början 5 anställda som flyttats över från Novatrox.

2011 - Nya partners

Hösten 2011 har bolaget uppnått ca. 10 anställda och två nya partners kliver in för att vidareutveckla företaget. I samband med detta skapas Novatrox Group som sedermera köper Novatrox Consulting.

2014 - Novatrox Blink startas

Våren 2014 startas Novatrox Blink som dotterbolag till Novatrox Group. Bolaget ska fokusera på affärsanalys och beslutsstöd med hjälp av BI verktyg såsom QlikView.

2015 - Nytt affärsområde

I januari 2015 startas ett nytt verksamhetsområde upp med fokus på verksamhetsutveckling.

Som företag har vi satt upp en vision och mission om att hjälpa våra kunderuppnå sin fulla potential. Vår grund är våra kärnvärden som tillsammans med vår kompetens möljiggör vår resa mot visionen.

Vision

Bäst på att leverera kompetens och kvalitet!

Mission

Att förena verksamhet med IT för att skapa värde!

Som företag har vi satt upp en vision och mission om att hjälpa våra kunderuppnå sin fulla potential. Vår grund är våra kärnvärden som tillsammans med vår kompetens möljiggör vår resa mot visionen.

Vision

Bäst på att leverera kompetens och kvalitet!

Mission

Att förena verksamhet med IT för att skapa värde!