| Tegnérlunden 3, 111 61 Stockholm | +46-8-562 67 474

Novatrox

IT Due Diligence

IT Due Diligence

En Due Diligence bedömning av organisationens IT-funktion krävs ofta av investerare, som en del av en fusion eller förvärv. Det kan också krävas från tid till annan av ägarna av ett företag, för att säkerställa en bättre förståelse av de möjligheter, kostnader och risker som är inblandade i IT-funktionen.

I båda fallen finns det fördelar att ha en specialiserad och oberoende tredje part som utför bedömningen.

Hur arbetar vi?

Novatrox har tagit fram en metod och ett ramverk för att strukturera upp arbetet med en IT Due Diligence. Till det har vi ett stort antal frågor och mallar som sammanfattas i en slutrapport som levereras till kunden.

Vad tittar vi på?

En IT Due Diligence kan se ut lite på olika sätt beroende på kundens önskan och dess storlek. De områden vi fokuserar på idag är

  • Business Value
  • Governance & Strategy
  • IT Operating Model
  • Architecture
  • Sourcing & Licensing
  • Säkerhet