| Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm | +46-8-562 67 474

Novatrox

Rådgivning

Novatrox tillhandahåller rådgivningstjänster inom Strategisk och Teknisk rådgivning samt IT Due Diligence.

Till skillnad från vår vanliga resursförsäljning så fokuserar rådgivning på kortare eller mer tillfälliga insatser.

Exempel på uppdrag kan vara revision av tekniska program, strategiskt bollplank mot ledning, partiell eller hel IT Due Diligence, säkerhets- och kodrevioner samt föreläsningar för att inspirera och utbilda.