| Tegnérlunden 3, 111 61 Stockholm | +46-8-562 67 474

Novatrox

Rådgivning

Novatrox tillhandahåller rådgivningstjänster inom Strategisk och Teknisk rådgivning samt IT Due Diligence.

Till skillnad från vår vanliga resursförsäljning så fokuserar rådgivning på kortare eller mer tillfälliga insatser.

Exempel på uppdrag kan vara revision av tekniska program, strategiskt bollplank mot ledning, partiell eller hel IT Due Diligence, säkerhets- och kodrevisioner samt föreläsningar för att inspirera och utbilda.

IT Due Diligence

IT Due Diligence

Due Diligence är en undersökning eller revision inför en potentiell investering eller produkt för att bekräfta alla fakta, såsom granskning av alla finansiella poster, plus allt annat som anses vara av intresse.

Det hänvisar till de aktiviteter en person eller organisation bör ta innan man ingår ett avtal eller en finansiell transaktion med en annan part.

IT Due Diligence eller Tech DD fokuserar på IT relaterade aspekter av en revision.

Läs mer...
Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning

Novatrox hjälper till att välja rätt teknologi och tekniska lösningar för unika kundbehov utifrån olika förutsättninar.

Rådgivning kan exempelvis vara kodgranskning eller stöttning vid implementation av API säkerhet.