| Tegnérlunden 3, 111 61 Stockholm | +46-8-562 67 474

Novatrox

Tjänster

Våra tjänster är uppdelade inom digitalisering, informationssäkerhet samt rådgivning.

Digitalisering

Digitalisering är ett ord i förändring. I begynnelsen ett räkneord som gått till att vara mer tekniskt, till att nu innefatta mjuka egenskaper och förmågor hos individer, organisationer och samhälle.

Ledord inom digitalisering är exempelvis effektiva team, processförbättring, automatisering (RPA) tillsammans med Artificiell Intelligens. För mer information om våra tjänster inom Artificiell Intelligens besök PolarMind.

Hur lyckas man med digitalisering, hur hittar man och lyckas implementera nya saker som AI och IoT? 

Informationssäkerhet

Information är den viktigaste tillgången för många företag. Vi hjälper er med Informationssäkerhets- och systemanalyser, process och införande i organisationer.

Rådgivning

Novatrox tillhandahåller rådgivningstjänster inom Strategisk och Teknisk rådgivning samt IT Due Diligence.

Till skillnad från vår vanliga resursförsäljning så fokuserar rådgivning på kortare eller mer tillfälliga insatser.

Exempel på uppdrag kan vara revision av tekniska program, strategiskt bollplank mot ledning, partiell eller hel IT Due Diligence, säkerhets- och kodrevisioner samt föreläsningar för att inspirera och utbilda.

Läs mer...