Varför göra en Teknisk Due Dilligence?

En Due Diligence bedömning av organisationens IT-funktion krävs ofta av investerare, som en del av en fusion eller förvärv. Det kan också krävas från tid till annan av ägarna av ett företag, för att säkerställa en bättre förståelse av de möjligheter, kostnader och risker som är inblandade i IT-funktionen. I båda fallen finns det fördelar att ha en specialiserad och oberoende tredje part som utför bedömningen.

Hur vi arbetar med Due Diligence?

Novatrox har tagit fram en metod och ett ramverk för att strukturera upp arbetet med en IT eller teknisk Due Diligence. Till det har vi ett stort antal frågor och mallar som sammanfattas i en slutrapport som levereras till kunden.

Vad vi tittar på?

En IT eller teknisk Due Diligence kan se ut lite på olika sätt beroende på kundens önskan och dess storlek. De områden vi fokuserar på idag är

  • Business Value

  • Governance & Strategy

  • IT Operating Model

  • Architecture

  • Sourcing & Licensing

  • Säkerhet

Teknisk Due Dilligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. Exempelvis används Due Diligence för granskning av leverantörer vid upphandlingar och förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt och intellektuell egendom.