Tjänster

Novatrox Group tillhandahåller spetskompetens inom IT-arkitektur, systemutveckling, agilt ledarskap samt AI och avancerad analys. Vårt erbjudande innefattar resurskonsulter, paketerade tjänster och helhetsåtaganden.

ÖVERSIKT TJÄNSTER

Strategisk Rådgivning

Inom strategisk rådgivning hjälper vi våra kunder bland annat med att ta fram AI-strategier, val av teknologier, utveckla sin Enterprise Arkitektur och ta fram målarkitekturer utifrån olika behov.

Teknisk Rådgivning

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Specialistkonsulter

Vi har ett stort antal specialistkonsulter inom de flesta IT-arkitektur disciplinerna, systemutvecklare inom ett stort antal tekniker samt Data Science.

Alla våra specialister arbetar utifrån olika agila ramverk.

Avancerad Analys och AI

Advanced Analytics är att ta klivet bortom Business Intelligence (BI), med större insikter och förmåga att se framtiden. Teknikerna möjliggör data- och textanalys, mönsterigenkänning, prognoser, multivariat optimering, simulering och mycket mer med hjälp av maskininlärning (AI).

Paketerade tjänster

Vi tillhandhåller paketerade tjänster i from av Automatiserad-EA, chatbot-lösningar, dokumentklassificering och mycket mer.

IT Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. Exempelvis används Due Diligence för granskning av leverantörer vid upphandlingar och förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt och intellektuell egendom.