Då du skickar en ansökan eller intresseanmälan till Novatrox Consulting AB registreras dina personuppgifter (namn, e-post, telefonnummer och LinkedIn-profil) i vårt on-line baserade rekryteringssystem. Intresserade kan söka en specifik ledig tjänst eller lägga in sina uppgifter i rekryteringssystemet. Information om den sökande lagras i en databas. Behöriga rekryteringsansvariga inom Novatrox Consulting AB kan sedan matcha kandidater med lediga tjänster.


Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan/intresseanmälan. Genom att du samtycker till villkoren i denna text godkänner du att Novatrox Consulting AB får samla in, behandla, använda och sprida dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan/intresseanmälan. Detta inkluderar att viss data kan komma att sparas, men vi sparar inga uppgifter längre än 2 år. Vi ber dig därför att du noggrant läser igenom denna text och klickar för samtycke om du förstår och godkänner villkoren.


Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Du samtycker dock till att dina personuppgifter får överföras inom Novatrox Consulting AB eller till tredje part som agerar för Novatrox Group ABs räkning, detta kan inkludera servrar och databaser utanför det land där du skickade in ansökan. Detta kan innebära överföringar utanför EU/ESS och USA.


Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Kristian Miljeteig, kristian.miljeteig@novatrox.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.


Du har även rätt att kontakta Novatrox Consulting AB för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Integritetspolicy