| Tegnérlunden 3, 111 61 Stockholm | +46-8-562 67 474

Novatrox

Kunder

Nedan hittar du ett axplock av Novatrox tidigare kunder/uppdrag.

Uppdrag som Förvaltningsledare statlig verksamhet

Uppdraget bedrivs på en av Sveriges största IT-avdelningar som ansvarar för drift och förvaltning av mycket samhällskritiska tjänster och applikationer. Förvaltningen sker i ett private cloud, med Infrastructure as a Service och Platform as a Service. De virtuella tjänsterna beställs i en Self service portal med full automation i leveransen. Istället för att manuellt utföra beställningar arbetar förvaltningen med att underhålla och vidareutveckla självbetjäningen.

Förvaltningsledaren ansvarar för en grupp databasadministratörer som arbetar agilt med Scrum som metod för att vidareutveckla databastjänsten. I arbetet ingår att:

 • Leda och driva förvaltningen av Platform as a Service (PaaS).
 • Upprätthålla backlog, hålla i Stand up-möten, samordna aktiviteter mellan de olika leveranserna och projekten
 • Löpande planera, medverka i och rapportera status för projektarbete
 • Ta fram budget, göra ekonomisk uppföljning, planera för framtida investeringar
 • Kontinuerligt hålla Retrospective med syftet att effektivisera arbetssätt

Arkitekturpartner HSB

Novatrox är HSBs arkitekturpartner och stöttar HSB löpande i arkitekturfrågor gällande t ex infrastruktur, integrationsarkitektur, mjukvaruarkitektur samt processer och dokumentation kring detta.

Som partner jobbar Novatrox bland annat med att definiera principer och målbild för front-end arkitekturen, ta fram integrationsstrategi. Novatrox agerar som coach, rådgivare och stöttar även mer handfast, som tex kodgranskning utifrån framtagna principer.

I leveransen jobbar vi med agila team för att ha möjlighet att leverera bästa möjliga expertis inom arkitekturområdet. Novatrox säkerställer att de personer som jobbar i teamet har relevant kunskap om kunden och synkroniserar arkitekturleveranser som har beroende till varandra.

Stöttning sker både i projekt och som en del av nya initiativ.

Följande roller tillhandahåller Novatrox

 • Integrationsarkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Infrastrukturarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Systemutvecklare

Konsulter Thomas Cook Northern Europe

Novatrox uppdrag har varit att leverera resurskonsulter som förstärkt våra utvecklingsteam, men i vissa fall även specialistkonsulter. De konsulter som vi har jobbat med har haft en hög kompetens och fungerat väl i våra team. Alla har varit kompetenta med en social förmåga. Vi har alltid haft ett bra samarbete och utbyte med Novatrox i alla kontakter. Novatrox levererar värde genom kompetenta personer som tar med sig kunskap och erfarenhet från andra företag. Jag skulle absolut rekommendera Novatrox då vi alltid fått bra hjälp med konsulter från deras sida.

Stefan Billing, IT Manager Thomas Cook Northern Europe

Genomlysning GDPR

Novatrox har under 2017 och 2018 haft ett helhetsåtagande åt oss i Upplands Väsby kommun, som syftar till att säkerställa att kommunens samtliga nämnder och kontor uppfyller kraven för GDPR. Novatrox har bland annat:

 • Informationssäkerhetsklassat prioriterade system
 • Tagit fram och planerat utbildning
 • Tagit fram förslag på organisation och rollbeskrivning för dataskyddsfunktion
 • Kartlagt kommunens alla behandlingar av personuppgifter samt informationsvägar och texter till de registrerade
 • Arbetat fram processer för att hantera frågor gällande registrerades rättigheter enligt dataskyddslagen
 • Identifierat personuppgiftsbiträdessituationer och drivit arbetet med att säkra personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer

”Vi är mycket nöjda med hur Novatrox har utfört uppdraget och hur de snabbt anpassade sig och levererade på vårt specifika behov”

Nackademin - .Net-utbildare

Novatrox uppdrag var att utbilda i en kurs hos Nackademin inom programmering i .NET. I uppdraget ingick att även förbereda kursen och att ta fram kursmaterial. Novatrox levererade en engagerad och entusiastisk samt mycket kompetent utvecklare som utbildare, konsulten var väldigt kunnig inom sitt område samt väldigt engagerad.

Novatrox tillförde yrkeskompetens inom ett för oss viktigt område. Bemötandet och engagemanget från Novatrox inför tillsättandet av konsulten var också väldigt trevligt och professionellt. Jag skulle absolut rekommendera andra företag att kontakta Novatrox för liknande behov.

Andrea Köning, Utbildningsledare på Nackademins yrkeshögskola