| Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm | +46-8-562 67 474

Novatrox

Kunder

Nedan hittar du Novatrox ett axplock av Novatrox tidigare kunder/uppdrag.

Genomlysning GDPR

Novatrox har under 2017 och 2018 haft ett helhetsåtagande åt oss i Upplands Väsby kommun, som syftar till att säkerställa att kommunens samtliga nämnder och kontor uppfyller kraven för GDPR. Novatrox har bland annat:

  • Informationssäkerhetsklassat prioriterade system
  • Tagit fram och planerat utbildning
  • Tagit fram förslag på organisation och rollbeskrivning för dataskyddsfunktion
  • Kartlagt kommunens alla behandlingar av personuppgifter samt informationsvägar och texter till de registrerade
  • Arbetat fram processer för att hantera frågor gällande registrerades rättigheter enligt dataskyddslagen
  • Identifierat personuppgiftsbiträdessituationer och drivit arbetet med att säkra personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer

”Vi är mycket nöjda med hur Novatrox har utfört uppdraget och hur de snabbt anpassade sig och levererade på vårt specifika behov”

Nackademin - .Net-utbildare

Novatrox uppdrag var att utbilda i en kurs hos Nackademin inom programmering i .NET. I uppdraget ingick att även förbereda kursen och att ta fram kursmaterial. Novatrox levererade en engagerad och entusiastisk samt mycket kompetent utvecklare som utbildare, konsulten var väldigt kunnig inom sitt område samt väldigt engagerad.

Novatrox tillförde yrkeskompetens inom ett för oss viktigt område. Bemötandet och engagemanget från Novatrox inför tillsättandet av konsulten var också väldigt trevligt och professionellt. Jag skulle absolut rekommendera andra företag att kontakta Novatrox för liknande behov.

Andrea Köning, Utbildningsledare på Nackademins yrkeshögskola