Ett specialistbolag

Jobba på Novatrox

Att vara del av Novatrox är att vara en del i familjen. För oss handlar det om att ha mod och passion med en vilja för innovation.

 

Våra medarbetare är företagets mest värdefulla tillgång och vi är stolta över våra familjära kultur med fokus på kompetens och mångfald.

DevOps Engineer

Som DevOps Engineer på Novatrox hjälper du våra kunder att utveckla nya CI/CD-lösningar tillsammans med automatiserad testning och konfigurationshantering, både on-premise och i molnet(Cloud).

Som DevOps Engineer på Novatrox hjälper du våra kunder att utveckla nya CI/CD-lösningar tillsammans med automatiserad testning och konfigurationshantering, både on-premise och i molnet(Cloud).


Vi tror att nyckeln till en fantastisk kultur är att samla duktiga människor och säkerställa att de har kul ihop samtidigt som det ges möjlighet till kunskapsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter. Vi anordnar regelbundet kompetenskvällar och träffas på månadsmöten med trevliga aktiviter.


Vad du kommer göra

 • Skapa teknisk design av exempelvis deploy-processer

 • Konfigurera utvecklingsverktyg

 • Leda/delta i kravarbete och utveckling vid förändringar och nyutveckling (av nya verktyg eller nya      versioner)

 • Utveckla DevOps för både moln  och on-premise


Vem är du?

 • Kreativ tänkare som hittar innovativa lösningar för att sjösätta komplexa system i produktion

 • Erfarenhet och passion kring att bygga grymma produkter tillsammans med våra kunder

 • Du har mod och integritet i kombination med pragmatism

 • God kommunikationsförmåga

 • Stort intresse av att lära dig nya saker och även dela med dig av din erfarenhet


Nice-to-have!

 • Erfarenhet av verktyg som Terraform, Kubernetes, Jenkins, Git, Kubernetes, Docker, Azure DevOps, OpenShift

 • Erfarenhet av Basch / Python / Java / Groovy / C#

 • Erfarenhet av DevOps och MLOps      kultur, CI/CD, Infrastructure as Code, Pipeline as Code

 • Erfarenhet av Azure, AWS och/eller GCP


Om du är en passionerad teknolog som vill utmana status quo och utmanas varje dag, då är det här du ska vara! Novatrox fokuserar på att samla de bästa agila ledarna, IT-arkitekterna och utvecklarna på marknaden. Novatrox Group är grundat 2010 och består idag av ett 30-tal specialistkonsulter. Bolaget omsatte förra året drygt MSEK 50.

Rekryterande bolag är

Novatrox Devision

Kontakt