Ett specialistbolag

Jobba på Novatrox

Att vara del av Novatrox är att vara en del i familjen. För oss handlar det om att ha mod och passion med en vilja för innovation.

 

Våra medarbetare är företagets mest värdefulla tillgång och vi är stolta över våra familjära kultur med fokus på kompetens och mångfald.

Big data - den uppkopplade staden Shanghai

Big Data arkitekt

Som Big Data arkitekt på Novatrox hjälper du våra kunder att bygga moderna Big Data lösningar i molnet.

Som Big Data arkitekt på Novatrox hjälper du våra kunder att utveckla nya lösningar och arkitekturer som möjliggör hantering av massiva datamängder, både on-premise och i molnet.


Vi tror att nyckeln till en fantastisk kultur är att samla duktiga människor och säkerställa att de har kul ihop samtidigt som det ges möjlighet till kunskapsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter. Vi anordnar regelbundet kompetenskvällar och träffas på månadsmöten med trevliga aktiviter.


Vad du kommer göra

 • Designa arkitekturlösningar för realtidshantering av massiva datamängder

 • Designa data pipelines i moderna verktyg som Airflow, Dataflow, Event Hub, BigTabel, Azure Synapse Analytics, BigQuery, Databricks, Kubeflow/TFX, Kafka, Elastic Search, FAISS och Neo4j

 • Stötta våra kunder i att utveckla datastrategier som stöttar företagets affärsmål


Vem är du?

 • Kreativ tänkare som hittar innovativa lösningar för att sjösätta komplexa system i produktion

 • Erfarenhet och passion kring att bygga grymma produkter tillsammans med våra kunder

 • Du har mod och integritet i kombination med pragmatism

 • God kommunikationsförmåga

 • Stort intresse av att lära dig nya saker och även dela med dig av din erfarenhet


Nice-to-have!

 • Erfarenhet av moderna verktyg som Airflow, Dataflow, Event Hub, BigTabel, Azure Synapse Analytics, BigQuery, Databricks, Kubeflow/TFX, Kafka, Elastic Search, FAISS och Neo4j

 • Erfarenhet av ML och analytics

 • Erfarenhet av DevOps och MLOps kultur, CI/CD, Infrastructure as code, Kubernetes

 • Erfarenhet av Azure, AWS och/eller GCP


Om du är en passionerad teknolog som vill utmana status quo och utmanas varje dag, då är det här du ska vara! Novatrox fokuserar på att samla de bästa agila ledarna, IT-arkitekterna och utvecklarna på marknaden. Novatrox Consulting är grundat 2010 och består idag av ett 20-tal specialistkonsulter. Bolaget omsatte förra året drygt MSEK 50.

Rekryterande bolag är

Novatrox Consulting
VD

Kontakt

Kristian Miljeteig

VD