Ett specialistbolag

Jobba på Novatrox

Att vara del av Novatrox är att vara en del i familjen. För oss handlar det om att ha mod och passion med en vilja för innovation.

 

Våra medarbetare är företagets mest värdefulla tillgång och vi är stolta över våra familjära kultur med fokus på kompetens och mångfald.

Hero

Agile Technical Lead

Som technical lead anvarar du för att leda ett utvecklingsteam att strukturera och designa mjukvaror med inbyggd kvalitet

Agile Technical lead

Vi letar efter dig med mod att ta på dig rollen som technical lead där du anvarar föratt strukturera och designa mjukvaror så att de uppfyller både funktionella krav och olika arkitekturella kvalitetsegenskaper.

Du är den som har detaljerad specialistkunskap om en produkt eller ett system som skall förändras eller utvecklas.

Du är den som leder utvecklingsteamet både hands-on samt som technical lead för teamets leveranser.  Du agerar ibland i en kombinationsroll som scrum master.

Vi ser gärna en kombination av innovation och passion samt ett driv för ständig förbättring samt teknikutveckling.


Vad du kommer göra:

· Du kommer att  fungerar som expert alt technical lead för en eller flera mjukvaror i diskussion med teamet kring nya lösningar.

· Du kommer ta fram scenariobeskrivningar, datamodeller, klassdiagram, rekommendationer för designmönster samt beskrivning av tänkt livscykel och förvaltning i samverkan med ett eller flera agila team.

· Du kommer ha en roll där det ingår att utöva mentorskap för utvecklare i utvecklings-teamet


Vem är du?

· Du har djup teknisk kunskap inom systemutveckling samt moderna och relevanta utvecklingsspråk (#C, Python, Java) och några års erfarenhet av design- och konstruktionsmönster

· God kunskap inom infrastruktur, design för skalbarhet och alternativa drifts-lösningar

· Du har mycket god erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt (från kravinsamling till färdig produkt).

· Du har stor förståelse kring agila arbetsmetoder  (Scrum, Kanban, Srumban) och den senaste tekniken samt har mycket god förståelse och insikt kring arbete med moderna webbplattformar och kringliggande ekosystem.

· Du är strukturerad och organiserad men klarar samtidigt av många och snabba förändringar.

· Du bemästrar både svenska och engelska i skrift och tal.

· Du har minst 4 års erfarenhet i en liknande roll.


Nice-to-have!

• Erfarenhet av Agila ramverk tex SAFe


Om du är en passionerad teknikledare som brinner för produktutveckling och vill utmanas varje dag, då är det här du ska vara! Novatrox fokuserar på att samla de bästa agila ledarna, IT-arkitekterna och utvecklarna på marknaden. Novatrox Consulting är grundat 2010 och består idag av ett 20-tal specialistkompetenser. Bolaget omsatte förra året drygt MSEK 50.

Rekryterande bolag är

Novatrox Consulting
VD

Kontakt

Kristian Miljeteig

VD