Devision

Med djup kunskap om utveckling, mjukvaruarkitektur, agilt och DevOps hjälper vi verksamheter att skapa Teknisk agilitet, som ger hög kvalitet i allt från design till driftsättning.

Tjänster och erbjudanden

Mer information

Vi erbjuder tjänster inom agil systemutveckling, mjukvaruarkitektur samt DevOps.

Vi gör det genom att jobba tekniknära med de senaste teknikerna och verktygen för att hjälpa kunder skapa högkvalitativa väldesignade lösningar som möter framtidensbehov.

1. Utvecklingsnära tjänster

Systemutveckling inom hela stacken samt mjukvaruarkitektur och design med moderna tekniker och designmönster.

2. Automatisering

Införande av CI/CD och DevOps på tekniknära nivå samt implementation och utvärdering av verktyg och tekniker.

3. Rådgivningstjänster

Teknisk rådgivning gällande molntransformation samt förflyttningar till moderna tekniker , mönster och metoder. ​

Kod och säkerhetsgranskningar.

 

DevOps Engineer

Stockholm

Som DevOps Engineer på Novatrox hjälper du våra kunder att utveckla nya CI/CD-lösningar tillsammans med automatiserad testning och konfigurationshantering, både on-premise och i molnet(Cloud).

Systemutvecklare .Net

Stockholm

Som systemutvecklare på Novatrox kommer du in i ett seniort team där vi alla hjälps åt och stöttar varandra.

Developer lead

Stockholm

Som Developer Lead på Novatrox blandar du rollen som utvecklare och rollen som Team Lead av en grupp utvecklare.

Lediga tjänster