Strategiska

AI-tjänster

AI-strategi

Etablering av AI-strategi för att stötta affärsmålen och på ett strukturerat sätt nyttja AI

Avancerad Analys

Etablering av Avancerad Analys-förmåga

Affärsinnovation

Identifiering av affärsstöttande användningsfall med hjälp av Artificiell Intelligens

Målarkitektur AI

Utforma målarkitektur för Avancerad Analys och Artificiell Intelligens

AI-tjänster

Novatrox PolarMind tillhandahåller strategiska och operationella AI-tjänster i kombination med AI-relaterade föreläsningar.

Intelligent
schemahantering

Skapa och kontinuerligt förbättra scheman utifrån organisationens mål i Office 365

Rekryteringschatbot

Förtränad extern Chatbot som stöttar vid rekrytering

Paketerade AI-tjänster

Operationella AI-tjänster

Chatbot

Implementering och förvaltning av Chatbot-lösningar, med eller utan inloggning

Dokumentklassificering

Automatisk klassificering av olika typer av dokument med hjälp av AI och maskininlärning

E-postklassificering

Utvecklar förmåga att identifiera syftet med olika inkommande e-post med hjälp av maskininlärning för vidare automatisering

Bildklassificering

Utveckling av objektidentifiering i bilder för automatisk hantering

Generell modellutveckling

Utveckling av specifika klassificerare eller regressionslösningar med hjälp av AI och maskininlärning

AI föreläsare

AI-föreläsningar

Vi tillhandahåller föreläsningar relaterade till ai-området. Exempelvis har vi kortare föreläsningar med AI-inspiration eller en förmiddag med en djupare AI-översikt.

Vad är AI, vilka typer av AI finns det och på vilka sätt kan tekniken stötta er verksamhet?

Kontakta oss

Christer Ogenstad

Head of Advanced Analytics

070 - 418 43 88

christer.ogenstad@novatrox.se

Jonas Göransson

Säljansvarig

076 - 273 98 39

jonas.goransson@novatrox.se