Ability

Agil arkitektur, ledarskap och coachning på taktisk och operativ nivå.

Vi har många års praktisk erfarenhet i kombination med agilt mind-set och ledarskap från flertal  organisation.

Med kunskap och passion om både traditionella och agila metoder använder vi vår erfarenhet och hjälper våra kunder praktiskt med agil transformation.

Tjänster och erbjudanden

Vi erbjuder tjänster inom Agil arkitektur och ledarskap på taktisk och operativ nivå.

Vi gör det genom att använda vår långa erfarenhet av praktiskt arbete inom området samt att ha jobbat i flertal agila större organisationer.

Vi anser att agil arkitektur och ledarskap i kombination är en nyckel till framgång.

Mer information

1. Strategiska tjänster

Etablering och stöd kring att införa agila mål som är  kvantifierbara, uppnåbara för agila team.

2. Rådgivningstjänster

Rådgivning och konsulttjänster inom agil arkitektur och ledarskap samt operativt arbete med arkitekturfrågor samt hur man inför en arkitekturell landningsbana. 

 

3. Paketerade tjänster

Vi erbjuder utbildning och simulering av agila ceremonier​

4. Föreläsningar

Erfarenheter kring införande av DevOps samt arkitektur och ledarskap i agila organisationer.

Lediga tjänster