Offentlig sektor

Oändligt skalbar Azure/on-prem hybridlösning

Att hjälpa en kund att flytta sin applikation från on-prem datacenter till Azure, avlägsna alla uppenbara skalningsbegränsningar och minimera drifskostnaderna.

Existernade lösning hade skalningsproblem pga sättet den var byggd, och den valda tekniken. Dessutom ansågs driftkostnaden vara onödigt hög. Men pga konfidentiell information, kunde applikationen inte flyttas till molnet i sin helhet. Istället behövdes en hybrid-lösning byggas, med stora delar av lösningen i molnet, men vissa delar i deras lokala datacenter.

Att hitta en arkitektur som tillät en separation av delar applikationen, för att kunna tillgodose behovet av att köra delar avv applikationen on-prem, och delar i Azure, visade sig vara något av en utmaning. Även önskemålet att ta bort alla uppenbara skalningsbegränsningar innebär en hel del arkitekturella utmaningar. Även om molnet per definition är oändligt skalbart, och erbjuder goda lösningar för hybridscenarion, så måste applikationen fortfarande designas artitekturellt på ett sätt som låter applikationen ta vara på dessa möjligheter.

En applikation bestående av ett flertal löst kopplade moduler som erbjöd möjligheten till en flexibel topografi. Stabilitet uppnåddes med hjälp av användandet av en service buss istället för direkt kommunikation mellan modulerna. Och alla uppenbara flaskhalsar avlägsnades genom att göra alla delar av systemet, allt ifrån databaser och storage till webapplikationer, skalbara och lastbalanserad.

Retail

Mentorskap inom AngularJS

Att hjälpa en utvecklingsavdelning att komma igång med ett projekt, vars mål är att ersätta en Silverlight baserad affärs/HR applikation med en webbaserad motsvarighet.

Den existerande applikationen var baserad på Silverlight, en teknisk som övergivigts av Microsoft, och därför sakta men säkert blev svårare och svårare för kunderna att använda. Samtidigt behövdes en lösning som fungerade hos alla kunder, som var lätt att utveckla vidare och som skulle hålla framöver.

Kundens utvecklare saknade kunskap om utveckling av lösningar med webbaserad teknik. Deras fokus hade varit C#/XAML, men behövde flyttas över till HTML/CSS/JavaScript. Denna omfokusering skulle lösas med hjälp av att ta in en mentor som kunde agera både som lärare och som bollplank under tiden utvecklarna lärde sig att arbeta med de nya teknikerna.

Innan projektets slut hade merparten av utvecklarna lärt sig att hantera HTML, JavaScript och AngularJS på ett strukturerat vis. De hade skaffat sig nog erfarenhet för att fortsätta utvecklingen av applikationen på egen hand. Fått hjälp att sätta upp grundstrukturen och grundarkitekturen för deras lösning. Samt gått från manuella deployments, till automatiserad deployments för att ge bättre stabilitet och lättare kunna patcha buggar, och lansera nya funktioner.

Resor

Utveckling av mjukvara för kamerakiosk

Skapa mjukvara för att styra en "kamera kiosk" för att erbjuda kunder att ta bilder och filma sig själva på barer, vid turistattraktioner och på bröllop, för att sedan sprida materialet till deras vänner på sociala medier.

Kundens existerande mjukvara saknade ett antal av de funktioner som behövdes, och fungerade inte stabilt nog. Detta gjorde att de valde att byta ut mmukvaran helt och hållet, och istället skapa en ny flexibel plattform som var bättre förberedd för både dagens, och framtidens behov.

Många integrationspunkter så som systemkamera, videokamera, myntinkast, printer etc, i olika konfigurationer beroende på kiosk model, behov av att kunna köra 24/7 utan handpåläggning, brist på stabil uppkoppling, samt ett behov av att kunna modifiera flödet i applikationen beroende på konfiguration, är några av de punkter som gjorde projektet utmanande.

En Azure uppkopplad mjukvara som fungerar stabilt, samtidigt som den är flexibel nog att kunna förändras för de olika konfigurationer som kunder önskar. För att inte tala om en nöjd kund som har en plattform som de kan använda för att utveckla sitt företag.

Resor

Automatisering av prissättning av resor

Uppdraget gick ut på att hjälpa kunden att öka effektiviteten i delar av prisättningsprocessen för resor, genom att minska tiden som lades på manuell inmatning av prisdata i affärssystem. Detta realiserades genom att prisdata istället importeras automatiskt till systemet.

Kunden arbetar aktivt med sin prissättning på en rörlig marknad, vilket innebar mycket manuellt arbete med prisförändringar i affärssystem.

Automatisera delar av inmatningsflödet genom import av prisdata till affärssystem.

En heltidstjänst insparad, där tiden istället kan investeras i utökad analys och förbättrad träffsäkerhet i prissättning.

Hälsovård

Utveckling av ordinationsverktyg

Ersätta gammalt recept-förskrivningssystem med ett nationellt ordinationsverktyg som en del av omregleringen av dosapoteksmarknaden.

Säkerställa att Sveriges 190.000 dospatienter, ofta multisjuka äldre, fortsätter få sina mediciner i tid.

Forcerad migrering pga politiska beslut.

Dosapoteksmarknaden i Sverige är nu omreglerad, med 3 nationella aktörer. 30.000 användare hanterar nu patienterna i nytt ordinationsverktyg.