Vi söker en underkonsult för utvecklingsuppdrag

Uppdraget består av att leda och tillsammans med flera delar av verksamheten genomföra en förstudie för en ny webbplattform/intranät samt utreda ny betallösning. Vidare ska utredas hur CRM-systemet med dess existerande MA-flödesverktyg och existerande AI-funktionalitet kan integreras med webbplattformen och intranätet. En del i uppdraget handlar också om att delta i GDPR-säkring av befintlig och kommande webbplattform. Uppdraget startar snarast möjligt, dock senast under oktober månad, och är beräknat till ca 3 månader med option på förlängning

Kravprofil

Skallkrav:

 • Senior konsult med minst 10 års erfarenhet inom IT-branschen
 • Erfarenhet av systemutveckling
 • Erfarenhet av webutveckling
  • Integration med API:er
  • .NET
  • JavaScript
 • Kunskap om flera olika CMS som t.ex. https://www.g2crowd.com/products/episerver-cms/competitors/alternatives
 • Lätt att ta till sig nya verktyg och koncept då vi ligger långt fram vad gäller automatisering, marketing automation och machine learning.
 • Erfarenhet av digital marknadsföring
 • Kunskap om betallösningar på webben
 • Driven
 • Självgående
 • Lösningsorienterad

Börkrav

 • Lyhörd, då en viktig del av uppdraget handlar om behovsanalys i flera delar av verksamheten
 • Hög social kompetens, då uppdraget innebär att interagera med olika delar av verksamheten
 • Modelleringsvana
  • Konceptuella modeller
  • Flöden

Önskvärt:

 • Grundläggande kunskap om den nya dataskyddsförordningen GDPR
 • Visualisering, gärna D3JS
 • Erfarenhet av rapportverktyg ex Reporting Services, QlikView, Tableau, Power BI
 • Kunskaper i matematisk statistik
 • Git / Visual Studio Team Services, för att kunna arbeta med källkod
 • CSS och design, mycket bra att ha känsla för webbdesign

Kontakta 

Jonas Göransson
Mobil: 0762-73 98 39
Email: jonas.goransson@novatrox.se