I stort sett all förändring kräver ledning och styrning. Projekt är till sin natur kaotiska och huvudfunktionen i projektstyrning är att organisera och planera projekt för att på så sätt tämja detta kaos.

Inom Ledning och styrning tillhandahåller vi kompetenser såsom projektledning, PMO och portföljhantering, testledning samt förvaltningsledning.

Vi säkerställer framförallt kontrollen i projekt, hanterar risker, integration till processer, system och organisationer, leder i förändring och ser till att undanröja problem.

Vi utbildar och certifierar kontinuerligt våra medarbetare i projekt- och testmetodiker samt andra nödvändiga förmågor. Detta för att säkerställa att våra kunders förändringsprojekt

Vidare säkerställer att organisationen lär sig av sina misstag. Att lära sig av sina misstag är nyckeln till innovation och kvalitetsförbätringar.

Novatrox konsulter inom ledning och styrning består av en mix av människor. Många av oss har över tio års erfarenhet av bland annat projektledning, förvaltningsledning och testledning medan andra är i början av sin karriär med ett par års erfarenhet.

Alla, ung som senior, utbildas och certifieras dock inom beprövade metoder såsom PEJL, PROPS med mera.

Kundcase

Vi har praktisk erfarenhet från många tidigare uppdrag.

Se kundcase
Mattias Hamilton

Mattias Hamilton

Team Lead 070 - 881 01 34
Se lediga tjänster

Nytt inom ledning & styrning

Projektledning

Säkra risk, kostnad och kvalitet

Vi har erfarenhet av agil projektledning, infrastruktur-, systemimplementations- och migreringsprojekt, förändringsprojekt m.m.

Vår konsulter är certifierade och använder sig av följande projektmetoder; PEJL, PROPS, PPS och PRINCE.

PMO och projektportfölj

Standardisera och säkerställ kontroll i organisationens projekt

Hos oss får du hjälp med att bygga upp ett projektkontor för att ta fram bra styrning och kontroll över verksamhetens aktiviteter. Vi tar fram förslag till lämpligt beslutsforum, upprättar en projektportfölj som ger er en bra översyn av pågående och prioriterade aktiviteter.

Införande av projektkontor ger en bra balans och möjliggör snabba investeringsbeslut.

Testledning

Undvik störningar och fel i produktionsmiljön vid driftsättningar.

Detta gör vi genom att ta fram en teststrategi som skapar struktur och enhetlighet i testarbetet. Strategin definierar relevanta tester och hur de ska utföras. Den tydliggör också roller och ansvar, beskriver hur testmiljöer ska konfigureras och användas, vilka testverktyg som krävs samt hur rapportering ska gå till.

Vi har stor erfarenhet av att realisera teststrategier i utvecklingsprojekt så att dessa framgångsrikt kan leverera releaser med hög kvalitet.

Förvaltningsledning

Säkra tydlighet och effektivitet i förvaltningsorganisationen

Novatrox förvaltningsledare är engagerade, kunniga och använder sig av ITIL och pm3 förvaltningsmodeller för att så kostnadseffektivt som möjligt ta fram rätt funktionalitet och tillgänglighet i en stabil miljö med nöjda användare som slutresultat.

Vi är bra på kommunikation och samarbete med verksamhet och leverantörer och vi ser till att tillhandahålla IT tjänster med bra kvalitet i en verklighet där vi möter behovet av snabba förändringar.

Se lediga tjänster

Vill du bli en av oss?

Vi söker alltid duktiga ledare, sök idag!