Novatrox erbjuder ett stort utbud av tjänster inom arkitektur för att driva er verksamhet framåt. Utöver konsulter till resursuppdrag tillhandahåller vi även mer specifika tjänster där vi i team eller enskilt utför mer riktade insatser.

Strukturförflyttningar

Novatrox specialiserar sig på att utvärdera, planera och driva förändringar och förflyttning i ett företags struktur.

Analys och utredningar

Har vi rätt arkitektur för att möta nya affärsbehov?  Hur skapar vi en robust arkitektur för den här verksamhetsprocessen? Vi analyserar nuläge, önskat läge och föreslår handlingsplan för att nå dit.

Arkitekturgranskning

Ofta är det bra att få en second opinion huruvida arkitekturen är rätt konstruerad för att möta affärs och verksmahetsbehov. Vi utgår från verksamhetsbehovet och värderar den arkitektur som satts på plats ur olika perspektiv (kvalitetsattribut). Analysen resulterar i en rapport kring hur väl arkitekturen möter uppställda krav

Arkitekturstyrning

Arkitekturstyrning är ett viktigt styrmedel för att minska förvaltningskostnader, öka återanvänding och säkra att rätt systemstöd används på rätt sätt för rätt process.

Vi jobbar tillsammans med kunden för att hitta rätt sätt för er organisation att styra arkitekturen.

Kristian Miljeteig

Kristian Miljeteig

Team Lead 070 - 992 29 17